65 plus voordelig bij Twente65plus

Veel ondernemers kiezen in deze tijd voor een ruime, flexibele schil om personeelskosten zoveel
mogelijk in de hand te kunnen houden. Daarnaast zijn tijdelijke krachten nodig voor vervanging
bij ziekte-, zwangerschapsverlof en tijdelijke extra drukte.

65 plus voordelig bij Twente65plus.