Kritiek op langer doorwerken

Het kabinetsplan om gepensioneerden te stimuleren te blijven werken, leidt tot verdringing van oudere werknemers die nog niet AOW-gerechtigd zijn.

De Raad van State schrijft dat een in een advies over een wetsvoorstel dat minister Lodewijk Asscher van Sociale Zaken dinsdag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Het hoogste adviesorgaan roept het kabinet op het voorstel te heroverwegen.

Een woordvoerder van Asscher wijst erop dat het voorstel flink is aangepast. Volgens hem is daarmee tegemoet gekomen aan de kritiek van de Raad van State.

Het adviesorgaan heeft zich gebaseerd op het oorspronkelijke plan, dat dateert uit de vorige kabinetsperiode. Asscher heeft diverse wijzigingen aangebracht die verdringing moeten tegengaan. Zo worden werkgevers niet verplicht in te gaan op verzoeken van een AOW’er om het aantal te werken uren uit te breiden.

Reactie FNV

De FNV, die tegen het plan van Asscher is, reageert met instemming op de kritiek van de Raad van State. Volgens FNV-voorzitter Ton Heerts is die ”vernietigend”.

”Eigenlijk zegt de raad dat dit voorstel de prullenbak in kan. Ik kan daar niets anders dan volledig mee instemmen. Ook wij hebben eerder gewaarschuwd voor de verdringing van werknemers onder de AOW-gerechtigde leeftijd en de desastreuze gevolgen voor hardwerkend Nederland.”

“Ik ga ervan uit dat de Tweede Kamer dit advies zeer serieus neemt en dit wetsvoorstel afwijst”, aldus Heerts.

Bron: Nu.nl

Boerderijen gerund door 65-plus

14.000 boerderijen gerund door 65-plus

In 2012 werkte op 13.800 boerderijen nog een 65-plusser als bedrijfshoofd. Dit betekent dat op 21 van de 100 land- en tuinbouwbedrijven een gepensioneerde boer of een boerin aan het werk was. In 2012 werd ruim 21 procent van de land- en tuinbouwbedrijven nog bestierd door een 65-plusser.

Dit was 10 jaar eerder iets meer dan 19 procent en 25 jaar terug maar 13 procent. Dit illustreert de vergrijzing in de landbouw. Van de bedrijven die door een gepensioneerde boer of boerin worden gerund is 56 procent te karakteriseren als hobbybedrijf.

Ook 80-plussers actief

In 2012 waren er bijna 1,6 duizend bedrijven waar een 80-plusser (mede) verantwoordelijk was voor de exploitatie van een boerderij. Dit aandeel is door de jaren heen gestegen van 0,7 procent in 1987 tot 2,4 procent in 2012.

Bron: melkvee.nl

Klijnsma wil meer senioren aan het werk

Jetta Klijnsma wil zich inzetten voor meer senioren op de werkvloer. Dat zegt de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in ANBO Magazine, dat vandaag verschijnt. Klijnsma vindt dat de werkvloer een goede afspiegeling van de samenleving moet zijn. “Dat ga ik Bernard Wientjes van VNO-NCW en Hans Biesheuvel van MKB Nederland zeker voorhouden.”
Lees verder op: Anbo.nl

65plus banen - vacatures 65plussers

Business Inspiratiedagen

Hardenberg - Twente65plusBezoek onze stand op de Business Inspiratiedagen in Hardenberg. Wij brengen u veel nieuws van Twente65plus.

Professioneel zaken doen, anderen inspireren en zelf geïnspireerd raken, dat is waar Business Inspiratiedagen om draait. Drie dagen lang kunt u volop netwerken; werken aan het opbouwen van nieuwe relaties en het onderhouden van bestaande relaties. Zaken doen is netwerken! In dit digitale tijdperk kan een persoonlijke benadering het verschil maken. Dankzij het persoonlijke karakter van deze vakbeurs, kunt u in een ongedwongen sfeer werken aan het opbouwen van nieuwe relaties en het onderhouden van bestaande relaties.

Website: Evenementehal Hardenberg

Goede combi

Gemengde teams van senioren en jongeren verhogen de arbeidsproductiviteit. Bovendien neemt het ziekteverzuim af. Dat de samenwerking tussen senioren en jongeren positieve effecten heeft bleek twee jaar geleden al uit onderzoek van dr. Franz Josef Gellert naar de relaties tussen 45-plussers en jongeren op de werkvloer. Dat dit ook in de praktijk daadwerkelijk zo is blijkt uit een inventarisatieronde in het nieuwe ANBO Magazine

Bron: anbo.nl

Fysio Training Safe Fitness

Twente65plus 65plus banen - vacatures 65plussersFysio Training Safe Fitness uit Almelo is de gelukkige winnaar geworden onder de 250 volgers van onze Facebook pagina.
De prijs, een fles Rioja t.w.v. €89,95 is vanmiddag uitgereikt aan de eigenaren van Safe Fitness.
Op de foto Monique Huisman & Joost Prinsen namens Safe Fitness en Patrick Kleijer van Twente65plus Uitzendbureau.

facebook.com/twente65plus

65-plussers zijn ideale werknemers

AlgemeenDagblad_Twente 65 plus Uitzendbureu

Werkgever zit vast aan 65-plusser

Onlangs kregen wij een arbeidscontract onder ogen van een 65-plusser, ….. voor onbepaalde tijd.
De werkgever realiseert zich waarschijnlijk niet dat ze tot de dood aan elkaar zijn verbonden. Na het passeren van de pensioengerechtigde leeftijd, waarbij volgens elke CAO het arbeidscontract kan worden ontbonden, ontstaat er geen moment meer waarop het contract éénzijdig mag worden opgezegd, anders dan door een faillissement* of overlijden. *Omdat het in dit voorbeeld om een gemeentelijke instelling gaat is een faillissement praktisch ondenkbaar.

Wanneer de werkgever de arbeidsrelatie wil beëindigen zonder dat daar economische gronden (zoals bijvoorbeeld een reorganisatie) voor zijn, moet het arbeidscontract door de kantonrechter worden ontbonden. Dit gaat doorgaans gepaard met het betalen van een ontslagvergoeding. Momenteel is de vuistnorm voor een ontslagvergoeding ‘bruto maandloon X aantal gewogen dienstjaren’.
Aangezien de werknemer in dit voorbeeld al sinds 2002 bij deze werkgever in dienst was in dezelfde functie, komt het de werkgever duur te staan wanneer de werkgever het arbeidscontract wil ontbinden.

Een mogelijke oplossing om bovenstaande problematiek te voorkomen is de 65-plusser laten werken in een uitzendconstructie.
Een 65-plusser mag 130 weken in een fase A uitzendcontract worden uitgezonden. In fase A hoeft een werkgever niet door te betalen bij ziekte en loopt de werkgever niet het risico vast te zitten aan een contract.

Meer weten? Wij gaan graag een gratis adviesgesprek met u aan.

Doorwerkende 65 plussers

Doorwerkende 65 plussers extreem betrokken en bevlogen

Medewerkers die doorwerken na hun pensioen zijn zeer betrokken bij de organisatie en zijn zeer bevlogen met hun werk bezig. Dat signaleert Effectory op basis van recent, grootschalig onderzoek uitgevoerd onder ruim 300.000 medewerkers in Nederland. Bijna 56% van deze leeftijdsgroep is zowel bevlogen als betrokken. Ter vergelijking: van de groep 25-34 jarigen is 31% betrokken en bevlogen. Het gemiddelde van alle leeftijdsgroepen is 38%. 65 Plussers steken hier dus met kop en schouders bovenuit.

Wat is de meerwaarde van betrokken en bevlogen medewerkers? Guido Heezen, directeur van Effectory, legt dit uit: “Betrokken en bevlogen medewerkers zijn innovatief, loyaal, creatief en klantgericht. Zij willen hun organisatie écht een stap verder helpen en zetten zich hier optimaal voor in. Een betrokken en bevlogen medewerker is over het algemeen goud waard voor een organisatie”. Wel nuanceert Heezen daarbij: “Betrokkenheid en bevlogenheid zegt iets over de houding van medewerkers tegenover hun werk en hun werkgever. Dit is bij doorwerkende ouderen zeer positief. Het zegt niets over bijvoorbeeld flexibiliteit, dat bij ouderen weer wat lager scoort”

Bewust en vol overgave

Hoe is deze hoge betrokken- en bevlogenheid mogelijk na al die jaren? Heezen: “Het ziet ernaar uit dat medewerkers die na hun 65e levensjaar doorwerken, hier in de meeste gevallen bewust voor kiezen en dit dan vol overgave doen. Een deel van de beroepsbevolking heeft geen keuze en moet nog door, hoewel zij daar eigenlijk geen energie meer voor hebben. Veel ouderen willen graag nog bezig blijven en zich nuttig maken. Zij hebben hier plezier in en vinden het prettig een dagelijkse invulling te hebben en een bijdrage aan de maatschappij te leveren. Zij hebben volop ervaring en de drive om zich in te zetten. Als zij hiervoor de ruimte krijgen en jongeren op weg helpen in hun carrière, plukken alle partijen hier de vruchten van. Voor werkgevers is dit een unieke, waardevolle groep mensen.

Spectaculaire toename

Is een hoge betrokken- en bevlogenheid niet iets wat je zou verwachten bij jongere medewerkers? “We zien inderdaad dat jonge, startende medewerkers ook erg betrokken en bevlogen zijn, het percentage ligt in de leeftijdgroep tot 24 jaar op ruim 40%” vertelt Heezen. “Na een aantal jaar zakt hun betrokken- en bevlogenheid echter behoorlijk in. De groep 25-34 jarigen scoort zelfs uitermate laag (31%, red.). Zij zijn kritisch geworden en hun aanvankelijke enthousiasme is getemperd. Na enkele jaren stijgt de betrokken- en bevlogenheid van medewerkers weer langzaam, tussen het 35e en 55e levensjaar schommelt het percentage continu een beetje tussen de 32 en 34%. Na het 55e levensjaar daalt het percentage naar iets onder de 32%. En dan komt ineens de groep 65 plussers! Plotseling zien we dan die spectaculaire toename naar 56%. Hun bevlogen- en betrokkenheid overtreft daarmee zelfs die van jonge, startende medewerkers.

Bron: 24-01-2014, door Suzanne Mancini